Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp năm 2024

Tác giả: NXB Hồng Đức | Mã SP: PVN153 |
550.000₫ 625.000₫

Sách Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư 24/2024/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2024 về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp gồm: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính; quy trình in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán của các đơn vị.

- +

Khuyến mãi cực lớn

Sách Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư 24/2024/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2024 về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp gồm: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính; quy trình in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán của các đơn vị.

Gọi 0912457239 để được tư vấn miễn phí

Sách Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư 24/2024/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2024 về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp gồm: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính; quy trình in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán của các đơn vị.

1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán, bao gồm:

a) Cơ quan nhà nước (trừ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sử dụng ngân sách cấp xã);

b) Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp; tuy nhiên trường hợp các đơn vị này được bố trí dự toán ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí trong nước, tiếp nhận kinh phí viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước, tiếp nhận kinh phí vay nợ nước ngoài theo dự án, có phát sinh kinh phí từ nguồn phí được khấu trừ, để lại theo pháp luật phí, lệ phí, thì phải lập báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này);

c) Tổ chức chính trị; tổ chức chính trị - xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức, cơ quan, đơn vị khác là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

d) Tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp áp dụng các tài khoản ngoài bảng quy định tại Thông tư này để ghi sổ kế toán; trường hợp doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì hạch toán theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp.

3. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị khác không phải là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có thể áp dụng chế độ kế toán này phù hợp với hoạt động của mình.

Để công tác triển khai thực hiện có hiệu quả, giúp đơn vị tuân thủ đúng các quy định pháp luật kế toán và chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới, đảm bảo chất lượng chuyên môn, hạn chế được các sai sót, vi phạm; Nhà xuất bản Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính xuất bản cuốn sách "Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp" (theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Ngoài nội dung Thông tư số 24/2024/TT-BTC, cuốn sách mang đến cho bạn đọc các tài liệu hướng dẫn rất hữu ích, gắn với thực tế hoạt động của các đơn vị như hướng dẫn hạch toản theo sơ đồ kế toán; hướng dẫn lập các mẫu số kế toán; hướng dẫn chi tiết lập thuyết minh bảo cáo tài chính. Cuốn sách do tập thể tác giả là các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán nhà nước của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính, là đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư số 24/2024/TT-BTC trực tiếp biên soạn.

Bởi vậy, ấn phẩm "Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp" (Theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) được coi là bộ cẩm nang hướng dẫn đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, tiện lợi, phù hợp nhất với mỗi cán bộ làm công tác nghiệp vụ tài chính - kế toán tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án, tổ chức chính trị, chính trị- xã hội, quỹ tài chính nhà nước, đơn vị quản lý tài sản kết cấu hạ tầng và chuyên viên, cán bộ chuyên quản của cơ quan quản lý tài chính cấp trên của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cộng lập trên phạm vi cả nước.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính như sau:

PHẦN I: THÔNG TƯ SỐ 24/2024/TT-BTC

- Nội dung Thông tư

- Phụ lục số I- Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán

- Phụ lục số II- Hệ thống sổ kế toán

- Phụ lục số III- Hệ thống báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

- Phụ lục số IV- Hệ thống báo cáo tài chính

- Phụ lục số V- Quy trình in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán

- Phụ lục số VI- Hướng dẫn chuyển đổi số dư tài khoản

PHẦN II: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

- Hướng dẫn hạch toán theo sơ đồ kế toán

- Hướng dẫn mẫu sổ kế toán

- Hướng dẫn chi tiết lập thuyết minh báo cáo tài chính

Nhà Sách Pháp Luật hân hạnh  được là đơn vị liên kết phát hành chính thống cho tựa sách “Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp" (Theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Bạn đọc mua sách xin liên hệ về số ĐT + Zalo: 0981153435 để được mua sách gốc với giá ưu đãi nhất nhé.

Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0912457239 để được tư vấn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0912457239
zalo