SÁCH LUẬT KINH TẾ Sách Chuyên Khảo (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)

Tác giả: NXB Tư Pháp | Mã SP: PVN119 |
350.000₫ 400.000₫
Giới thiệu cuốn sách " LUẬT KINH TẾ Sách Chuyên Khảo (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)" do TS. Nguyễn Thị Dung Tập và Thể giảng viên Bộ môn Luật Thương Mại Đại Học Luật Hà Nội biên soạn. LUẬT KINH TẾ...
- +

Khuyến mãi cực lớn

Nhập thông tin khuyến mãi cho mỗi sản phẩm trong mô tả ngắn
Gọi 0912457239 để được tư vấn miễn phí

Giới thiệu cuốn sách " LUẬT KINH TẾ Sách Chuyên Khảo (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)" do TS. Nguyễn Thị Dung Tập và Thể giảng viên Bộ môn Luật Thương Mại Đại Học Luật Hà Nội biên soạn.

LUẬT KINH TẾ Sách Chuyên Khảo (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)

   Nội dung cuốn sách gồm các chương mục như sau:

Phần 1. Tổng quan về luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Chương 1. Khái niệm, chủ thể và nguồn của Luật kinh tế

I. Quan niệm về Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường

II. Nôi dung cơ bản của Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường

III. Chủ thể của Luật kinh tế

IV. Nguồn cơ bản của Luật kinh tế

Phần 2. Pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế

Chương 2. Doanh nghiệp tư nhân

I. Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

II. Vốn và tài sản của doanh nghiệp tư nhân

III. Tổ chức, quan rlys doanh nghiệp tư nhân

IV. CHuyển đổi doanh nghiệp tư nhân

V. Bán và cho thuê doanh nghiệp tư nhân

VI. Phòng tránh rủi ro pháp lý trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp tư nhân

Chương 3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn

I. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

II. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

III. Phòng và tránh rủi ro pháp lý trong tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn

Chương 4. Công ty cổ phần

I. Khái niệm, đặc điểm của công ty cổ phần

II. Tổ chức, quản lý công ty cổ phần

III. Chế độ pháp lý về vốn trong công ty cổ phần

IV. Chuyển đổi công ty cổ phần

V. Phòng tránh rủi ro pháp lý trong tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần

Chương 5. Công ty hợp danh

I. Khái niệm, đặc điểm công ty hợp danh

II. Thành viên công ty hợp danh

III. Tổ chức, quản lý công ty hợp danh

IV. Quy chế pháp lý về vốn của công ty hợp danh

V. Phòng tránh rủi ro pháp lý trong tổ chức và hoạt động của công ty hợp danh

Chương 6. Một số quy định riêng về doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp xã hội

I. Doanh nghiệp nhà nước

II. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

III. Doanh nghiệp xã hội

Chương 7. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

I. Khái niệm, đặc điểm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

II. Chế độ pháp lý về vốn của hợp tác xã

III. Tổ chức, quản lý hợp tác xã

IV. Quy chế pháp lý về thành viên hợp tác xã

V. Thành lập, giải thể hợp tác xã

VI. Phòng tránh rủi ro pháp lý trong tổ chức và hoạt động của hợp tác xã

Chương 8. Tổng công ty và tập đoàn kinh tế

I. Khái niệm, đặc điểm của nhóm công ty

II. Những vấn đề pháp lý cơ bản về tập đoàn kinh tế, tổng công ty

Chương 9. Các chủ thể kinh doanh nhỏ

I. Hộ kinh doanh

II. Tổ hợp tác

III. Cá nhân kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh

IV. Phòng tránh rủi ro pháp lý trong tổ chức và hoạt động của các chủ thể kinh doanh nhỏ

Chương 10. Thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp

I. Thành lập doanh nghiệp để gia nhập thị trường

II. Tổ chức, cá nhân có quyền tự do thành lập doanh nghiệp để gia nhập thị trường

III. Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiêp

IV. Điều kiện thành lập doanh nghiệp

V. Thủ tục đầu tư liên quan đến thành lập doanh nghiệp

VI. Thủ tục đầu tư liên quan đến thành lập doanh nghiệp

VII. Điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục bổ sung đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chương 11. Pháp luật về giải thể doanh nghiệp

I. Khái niệm, đặc điểm của giải thể doanh nghiệp

II. Các trường hợp giải thể và điều kiện giải thể doanh nghiệp

III. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Chương 12. Pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

I. Tổng quan về phá sản và pháp luật phá sản

II. Thủ tục phá sản

Phần 3. Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư cạnh tranh và hợp đồng trong kinh doanh

Chương 13. Pháp luật về đầu tư

I. Khái quát về đầu tư và pháp luật đầu tư ở Việt Nam

II. Chủ thể của Luật đầu tư

III. Biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư

IV. Pháp luật về hình thức đầu tư

V. Pháp luật về thủ tục đầu tư

Chương 14. Pháp luật về cạnh tranh

I. Khái quát chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh

II. Pháp luật về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh

III. Pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh

IV. Xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh

Chương 15. Tổng quan pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư ở Việt Nam

I. Hợp đồng trong thương mại và luật áp dụng trong quan hệ hợp đồng

II. Giao kết và thực hiện hợp đồng trong thương mại và đầu tư

III. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng thương mại

IV. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng thương mại

V. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng thương mại

VI. Phòng, tránh rủi ro pháp lý trong ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại

Chương 16. Một số hợp đồng thông dụng trong thương mại và đầu tư

Mục 1. Hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại

Mục 2. Hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Mục 3. Hợp đồng đại lý thương mại

Mục 4. Hợp đồng đại diện cho thương nhân

Mục 5. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

Mục 6. Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Phần 4. Giải quyết tranh chấp trong thương mại

Chương 17. Tổng quan về giải quyết tranh chấp trong thương mại

I. Khái niệm, đặc điểm của tranh chấp trong thương mại

II. Các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại

Chương 18. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng và hòa giải

I. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tự thương lượng

II. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trung gian hòa giải (hòa giải)

III. Thực hiện kết quả thương lượng, hòa giải

Chương 19. Giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án

I. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong thương mại của Tòa án

II. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong thương mại tại Tòa án

III. Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án

Chương 20. Giải quyết tranh chấp thương mại tại trọng tài thương mại

I. Các hình thức trong tài thương mại ở Việt Nam

II. Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

III. Thẩm quyền gaiir quyết tranh chấp thương mại của trọng tài thương mại

IV. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

Chương 21. Áp dụng chế tài hợp đồng trong giải quyết tranh chấp thương mại

I. Căn cứ áp dụng chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại

II. Áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng

III. Áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại

IV. Áp dụng chế tài hủy hợp đồng

- Giá bìa : 400.000 đ
- Tác giả : TS Nguyễn Thị Dung ( Chủ biên)
- NXB Tư pháp
- Khổ 16 x 24 cm,

- Số trang : 832 trang

- Bìa mềm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0912457239 để được tư vấn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0912457239
zalo